Konkord Iz Zelonogo Bora

gerufen Nacho

 

geb.:31.08.2015    RKF: 4277002   

HD-A2   ZTP  41 cm  Katarakt frei      PL frei      vollzahnig  

prcd-PRA Genotyp: N/N (A, frei)

  


 

 


Konkord Iz Zelonogo Bora
 

 

Elire Power of Dreams

 

                            

 

Arataire Intrigue

 

                           

Aesthete Supercharged
Elire in Vogue
 

Elire Dreams in Motion

 

 

Westprior Black Romano

My Dream S Tsvetochnoi Poljany

Avantura Iz Zelonogo Bora

 

Samorodok Iz Kazanskogo Hanstva

 

Carnaval S Tsvetochnoi Poljany

Simari Best Esenia Volnaya

 

Uvertura S Tainstvennogo Ostrova

 

Revenu Noir Z Altheyrosei

Legenda S Tainstvennogo Ostrova